Nazardan Nasıl Korunulur? Hangi Ayetler Okunmalı?

Nazar haktır. Nazara karşı korunmak için sure ve dua da haktır. Dolayısıyla nazar duası da haktır. Nazardan korunmak için nazar duası okunur, sureler okunur ve Allah’a sığınmak için bunlar vesile yapılır.

Nazarın bir tesiri vardır ve bu tesir  müspet de olabilir, zararlı da olabilir. Zararlı tesirden korunmak için hangi nazar duaları okunmalıdır? Nazardan korunmanın yolları nelerdir? Haberimizde nazar duasını ve nazarla ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.

MÜSLÜMANIN ZIRHI

Abdestli gezmek Müslüman için bir zırhtır, zikir bir kalkandır, namaz, dua, sadaka vb esasen tüm ibadetler Müslümanlar için koruyucudur. Elbette ezelde yazılan başa gelecektir. Ancak Müslüman korunmak için gerekenleri yaparsa, başa gelecek olanı Allah’ın kolaylaştırması, küçültmesi, bir rüzgar esindisi gibi geçirmesi umulur.  Müslümanın vazifesi nazar dahi her türlü müsibete karşı tedbirini aldıktan sonra kadere razı olmaktır.

NAZAR BONCUĞU KULLANILIR MI?

Nazar değmesin diye çocukların ve kişilerin elbiselerine, boncuk ve bunun gibi şeyler takmak cahillik ve dinsizlik alametidir. Şuraya buraya “korusun” niyetiyle bir şeyler takmak, asmak dinimizde yoktur. Peygamber Efendimiz (a.s.) bu halleri yasaklamıştır. Zaten aklı selim bir müslüman boncuk veya bu tür şeylerin fayda getirmeyeceğini bilir. Boncuk sadece ve sadece “dikkati dağıtmak, nazarı başka yöne çekmek için kullanılabilir” diyen alimler vardır. Ancak asla boncuktan medet umulmaz.

NAZARA KARŞI DUA

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam, üç defa okunabilecek dua:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْدِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

“Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.”

Bu dua ile ilgili Hadis-i Şerf: “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.” duasını sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.” (İbni Mace)

NAZAR AYETİ

Kalem sûresinin 51 ve 52’inci ayetleridir. Bu ayetler nazar değmesine karşı okunur. Hasan Basri Hz.leri başta olmak üzere Ulema-i İslam (İslam uleması) göz değmelerine (isabet-i ay ve nazara) karşı bu ayetleri okumuşlar ve okunmasınıda tavsiye etmişlerdir. Bu ayet-i kerimeler, Peygamber (a.s) Efendimizi nazara uğratarak çatlatmak ve göz değdirmek suretiyle O yüce Peygamberin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak için kafirler(müşrkler, dinsizler) haian gözleriyle Resûlullaha baktıklarını bildirmek için nazil olmuştur.

بســـم الله الرحمن الرحيم * وَاِنْ يَكَا دُالَّذِينَ كَفَرُو ا َليُزْ لِقوُ نَكَ بِا َبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِ ّ كْرَ وَيَقوُ لوُ نَ اِنَّهُ لَمُجْنوُ نٌ * وَمَا هُوَ اِلا َّ ذِكْرٌ لِلْعَا لَمِنَ *

Okunuşu: “Ve in yekâdüllezîne keferû le yuzligu neke biebsarıhîm lemma semî ûzzîkra ve yeku lüne innehü le mücnûn. Ve mâ hüve illâ zîkrun lil âlemin.”

Anlamı:  “Ey resûlüm Muhammed!) O kâfirler, az kaldı ki, (çıkası) gözleriyle seni devireceklerdi. Sana çatlatacak gibi çok hain bir bakışla baktılar.”

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Okuduğu Nazar Duası :

Okunuşu “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Türkçesi “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Okunuşu “Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”

Türkçesi “Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

NAZAR HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER;

İbnu Abbas (r.anh)’dan rivayet edilir ki; Resulullah (sav) buyurdular ki: “Göz değmesi (Nazar) haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi (Nazar) olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin.” (Tirmizi’de “GÖZ değmesi haktır” ibaresi yoktur.) Kaynak: Müslim, Selam 42, (2188); Tirmizi, Tıbb 19, (2063)

Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. [İbni Adiy]

İnsanların yarısı Nazardan ölür. [Taberani]

Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının. [Deylemi]

NAZARA KARŞI FELAK VE NAS SURELERİNİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLİR

Felak suresi

200820191200526732185.jpg

Nas suresi

200820191201036738943.jpg

 

NAZAR HAKKINDA AYETLER

Kalem Suresi’nden: “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır…”(Kalem Sûresi, 51-52)

Nazardan Korunmak için yanlızca Allah’a sığınmak gerekir.  Kur’an’dan şu sure ve ayetler ile nazardan korunmak için dua edilmelidir.

Fatiha Suresi
Ayetel Kursi
Kalem Suresi 50-52’inci Ayetler
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni)

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

BEBEKLER İÇİN NAZAR DUASI

Nazar değmesi sadece hasetli bakışlardan gelmez. Anne babanın bile evladına nazarı değebilir. Nazardan korunmak için Peygamberimizin okunmasını tavsiye ettiği dualar sık sık okunmalı. Bebeklerinizi kendi nazarınızda bile korumak için Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için okuduğu duayı sizinle paylaşacağız. İşte bebekler için nazar duası…

Dinimizde de nazarın var olduğuna değinen bilgiler doğrultusunda Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı nasıl önlem aldığını ve tavsiye ettiği nazar dualarını öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. Nazar değmeye en yatkın olan bebek ve çocuklara nazar değmemesi için neler yapılmalı? Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazardan korunmak için dua var mı? İşte bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Gündelik yaşantı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üzerinde her ne kadar güzel bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi sıkıntılar bakımından korunulması gereken bir durumdur. Basit bir meseleymiş gibi algılanan ama kişiyi ölüme bile sürükleyebilecek etkileri olan kem bakışlar, insanı derinden etkileyebilecek iç sıkıntılarına, maddi çöküşlere veya işlerin bir türlü yerinde gitmemesi gibi çeşitli sorunların oluşumuna yol açabilmektedir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de gerçekten nazarın insanı derinden sarsabilecek ölçüde etkili olduğu Peygamber Efendimiz (SAV)’in bazı hadis-i şeriflerinde belirtilmiştir. Alemlerin rahmeti olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma anlamına gelen ‘nazar’ kavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Hatta rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, çünkü kendisinde nazar var” diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34)

Toplum içerisinde nazar değmeye yatkın olup başkalarının nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, çocuklar ve hamilelerdir. Özellikle şirinlikleriyle dilden dile dolaşan bebek ve çocuklar nazara karşı oldukça savunmasızdır. Peki aileler bu durumda ne yapmalı? Bebek ve çocuklar nazara karşı nasıl korunulur? İşte cevabı…

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz nuru olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in nazardan korunması için dualar ettiği bilinmekted

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA

ANLAMI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Yine, Hz. Âişe (r.a) rivayetine göre Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

nazardan korunmak için ne yapılmalı?

BEBEK VE ÇOCUKLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, etkinliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Özellikle de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

– Sosyal medya hesaplarınıza bebek ya da çocuklarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas sureleri çocuğun üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra eve gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Çocuğunuzu ya da bebeğinizi dikkat çekecek şekilde aşırı süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf suresinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin zaman, ‘Maşaallah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” ifadesi güzel bir şey gördüğümüz zaman Maşaallah denilmesinin gerektiğini ifade eder.

Nazar değen kimse şifa için:

Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi, okumalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Nazar (Göz değmesi) Haktır, nazar yoktur, nazar değmez diyemeyiz. Nazar değmesi ile ilgili Peygamberimizden nakledilen bir çok hadis mevcuttur. Nazar duası olarak bilinen nazardan ve kötülüklerden korunmak için Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’in son 3 suresi olan İhlas, Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye buyurmuştur. Bunların yanında Ayetel Kürsi yani Bakara Süresinin 255. ayeti nazar ve kaza bela gibi şeyler için okunabilir. Nazar göz değmesidir, yani gözün sahip olduğu etkinin bir canlıya veya nesneye tesir etmesidir. Nazar vardır ve nazara karşı dua ve sureler ile korunmak mümkündür. İslam’da nazara karış alınacak tedbirler bellidir. Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bu yolları biz ümmetine açıklamıştır.

Nazar kelimesinin türkçe anlamı göz değmesidir. Nazara yok demek doğru değildir. Çünkü hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla peygamber efendimizin de böyle bir mefhuma uğradığını biliyoruz. Hadislerle de mevcut olan, nazar nedir? Nazardan korunmak için neler yapmalıyız? Nazar ayetleri nelerdir? Sizler için araştırdığımız bu yazımıza bakabilirsiniz…

Göz değmesi manasına gelen nazar gerçektir ve etkilidir. İnsanı hasta dahi edebilir. Ancak Allah kullarına nazara karşı korunmaları için alacakları tedbirleri Peygamberi (sav) vasıtası ile bildirmiştir. Hadisi Şeriflerde de nazarın hak olduğu ve buna karşı korunmak gerektiği bildirilmiştir. Nazar duaları ile nazardan korunmak tabiri caiz ise nazara karşı manevi bir zırh giymek mümkündür.

Nazar “deveyi tencereye, insanı mezara koyar” diye tabir edilen bir hakikattir. Nazar sahibi zararının dokunmaması için beğendiğinde “MAAŞALLAH” demeli, nazar değmesinden çekinen kişi ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) nasihat buyurduğu duaları okuyarak korunmaya çalışmalıdır. Nazar için en çok tavsiye edilen sureler Kur’an’ı Kerim’in son 3 suresi olan İhlas, Felak ve Nas’tır…  Bebeklerinizi kendi nazarınızda bile korumak için Peygamber Efendimizin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için okuduğu duayı da haberimizde sizinle paylaşacağız.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*