Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Kevser Suresinin Fazileti Nedir?

Kevser Suresinin Fazileti Nedir?

Kur’an-ı Kerim Allah’ın kullarına bir mesajı bir mektubudur. İçerisinde öğütleri yer aldığı Kuran son kutsal kitaptır.

Vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Cenab-ı Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen Kuran hükmünü kıyamete kadar koruyacaktır.

114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşan Kuran ‘okumak’ anlamın gelmektedir. Yol gösterici olan Kuran’da her bir surenin ayrı ayrı faziletleri vardır.  Bir sureyi veya ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir. Sizin için surelerin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda Kevser suresinin faziletlerine ulaşabilirsiniz. İşte  Kevser suresinin faziletleri, Kevser suresini okumanın faydaları…
Kevser suresinin Türkçe yazılışı ve okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.

2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar.

3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

Kevser suresinin anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.

2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.

Nuzül

Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Âdiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 571).

Konusu

Sûrede Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

KEVSER SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bu âyet-i kerîmenin (dolayısıyla sûrenin) iniş sebebi (sebeb-i nüzûlü) hakkında birkaç rivâyet vardır.

Bu rivâyetlerin ilki, Âs bin Vâil hakkındadır. Âs bin Vâil, Peygamber Efendimizle ayak üstü konuşmaktaydı. Bir müddet sonra, Kureyş’in ileri gelenleri, ona kiminle konuştuğunu sordular. O da:

“-Ebterle!…” dedi.

“Ebter”, Araplar arasında hem kız, hem erkek çocukları doğduktan sonra, erkek çocuklarını kaybeden babalara söyledikleri bir ifadeydi. Peygamber Efendimiz’in Hazret-i Hatice’den dünyaya gelen Kasım ve ardından Abdullah ismindeki iki erkek çocuğu da küçük yaşlardayken vefat etmişti.

KEVSER SÛRESFNİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenâb-ı Hakk ona Cennet nehirlerinden su içirir.”

“Cenâb-ı Hakk buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbım umarak o-kursa onu affederim.”

Kutbüddin Îznikî buyurdu ki: “Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; “Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır” derse, Allahü Teâlâ’nm izniyle o kimse sabah namazma uyanır.”

Alimlerimiz buyurmuştur ki: “Her kim bu sûreyi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerife getirir de yatarsa, o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”

Temimi diyor ki: “Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, Rabb’ine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”

 

yorumlayın

  1. Hadislerin kaynaklarını neden vermiyorsunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir