Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Abdest Alırken Abdest Sırasını Unutmak Abdesti Bozarmı?

Abdest Alırken Abdest Sırasını Unutmak Abdesti Bozarmı?

Kuran okumak ve namaz kılmak için abdestli olmak gerekir. Ayrıca her daim abdestli olmak da manevi hayatı güçlendirir, şerli varlıklardan korur.

Peki abdest alırken sıraya uymamak caiz mi? Abdest alırken sırayı şaşırmak abdesti bozar mı? Detaylar haberimizde..

Bir çok ibadeti yapmak için öncelikle abdest almamız veya abdestli olmamız lazımdır. Abdestte mühim olan, azaların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Hz. Peygamber de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir. (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47)

– Abdest alırken sıraya dikkat etmek istediğim halde bâzen şaşırıyor, önce yıkayacağım yeri sonraya bırakıyorum. Sonra yıkayacağım yeri de öne alıyorum. Bundan dolayı abdestim bozulur mu?

– Şafiî’de tertibe riayet farzdır. Öyle olunca, sıra ter-kedüirse farz terkedilmiş olunur. Abdesti yenilemek gerekir. Baştan sırayla abdest atmak lâzım gelir.

Hanefî’de ise tertibe riayet sünnettir. Bu itibarla yıkamalarda atlamalar olsa, önceki sonraya sonraki öne alınsa bir şey lâzım gelmez. Abdest sahih olur, namaz da.

Gerçi Şafii’nin Hanefi’ye, Hanefi’nin Şafii’ye cemaat ve imam olması caizdir. Ancak herkes kendi mezhebine göre, imamın abdest ve namazmda bir bozukluk görmediği takdirde böyledir. Görürse iktida sahih,olmaz. Burada şüphede muteber değildir. Bizzat görmek şarttır.

Şâfiî mezhebinde tertibe riayet farzdır. Öyle olunca, sıra terkedilirse farz terkedilmiş olunur, abdesti yenilemek gerekir. Baştan sırayla abdest almak lâzım gelir.

Hanefî’de ise, tertibe riayet sünnettir. Bu itibarla yıkamalarda atlamalar olsa, önceki sonraya sonraki öne alınsa bir şey lâzım gelmez. Abdest sahih olur, namaz da. Şu kadar varki dikkatsizlikten dolayı terkedilen sünnet sevabından mahrum oluş bahis mevzuu olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir