Ölüm Acısını Hafifleten Sure!

Mekke döneminde nazil olan Kaf suresinde Allah’ın varlık delilleri yer almaktadır.

İsyan eden kavimlerin ve hesap günün de anlatıldığı Kaf suresi 45 ayetten oluşuyor. Peki Kaf suresinin sırları nelerdir? İşte ölüm acısını hafifleten Kaf suresinin sırları…

Kur’anı kerim’in önemli ve yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın elinci suresi olan Kaf suresi ve onun ayetleridir. Kaf süresi fazileti ve sırları dair Hadisi şerefler’de bahsedilmektedir. Buna göre Kaf Süresinin faziletini araştırdığımız kadarıyla açıklamaya gayret edeceğiz inşaallah.

Yüce kitabımız kuran-ı kerim’i okumanın faydaları oldukça fazladır.Bu konu hakkında bildirilen hadisi şeriflerde ise içinizde en hayırlınız kuranı okuyan ve öğreteninizdir buyrulmuştur. Kuran-ı Kerimi okumanın faydalarının yanında kuranı anlayarak da okumak en güzelidir.

Onun içindir ki Kaf süresinin ayetlerinin önemine dair öncelik görevimiz onu okumak ve tefsir veya mealine bakıp verilen öğüt veya nasihatı hayatımıza elimizden geldikçe geçirmektir.

Kur’ân-ı kerîmin ellinci sûresi.
Kâf sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk beş âyet-i kerîmedir. Kâf harfi ile başladığı için Sûre-i Kâf denilmiştir. Sûrede; kâfirlerin inkârlarında inâd etmeleri, Allahü teâlânın varlık ve kudretinin delîlleri, geçmiş bâzı kavimlerin isyânları, i nsanın yaratılışı, Allahü teâlânın insanlara yakınlığı, ölüm ve ölümden sonraki hayat anlatılmaktadır.

KAF SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

“Siz ikiniz atın cehenneme her inatçı kâfiri. Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi. Ki o, Allah ‘tan başka bir ilâh edinmiştir. Haydi siz ikiniz onu en şiddetli azabın içine atın.” (Ayet 24-26)

mealindeki ayetlerin “Sizden her kim İslâm’a girecek olursa ben yaşadığım sürece ona hiçbir faydası dokunmayacak ” diyerek kardeşinin oğullarının Müslüman olmalarını engellediği için Velîd ibnu’l-Muğîra hakkında nazil olduğu söylenmiştir.(Suyuti, Lubabu’n-Nukul Fi Esbabi’n-Nuzul, Fatih Yayınevi: 2/619)

“And olsun ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve Biz bir yorgunluk da duymadık. Söylediklerine sabret; Rabbini, güneşin doğmasından önce ve batışından önce överek tesbih et. “ (Ayet 38, 39 )

mealindeki ayetlerin, Yahudilerin Hz. Peygamber (asv)’e gelip göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili soruları ve -haşa- Allah’ın gökleri ve yeri yarattıktan sonra dinlendiği iftiraları üzerine nazil olduğu rivayet edilir. (bk. Suyuti, Lubab, 2/620 Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 13/532; Çetiner, Esbab, 2/832-833)

“Biz, onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen, onların üstünde bir zorba değilsin. Tehdidinden korkacaklara sen Kur’ân’la öğüt ver.” (Ayet 45)

mealindeki ayet ise, bazı sahabilerin: “Ey Allah’ın elçisi, bizi biraz korkutsan ya ” demeleri üzerine nazil olmuştur. (Taberî, ilgili ayetin tefsiri; Suyûtf, Lubâb, 2/621; Abdulfettah El-Kâdi, Esbab-ı Nüzul, Fecr Yayınevi: 389)

KAF SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE SIRLARI

Kim Kâf sûresini okursa, Allahü teâlâ ona ölüm acılarını ve sarhoşluğunu hafifletir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Cuma geceleri okuyan kimse, Ahiret saadetine nail olur.

Kim Kaf suresini yağmur suyuna okur ve içmeye devam ederse, Allah’u Teala onu karın ağrılarından kurtarır.

Hastanın başında hiç kimse ile konuşulmadan okunup ve buna 7 gün devam edilirse, hasta şifa bulur veya Allah’u Teala’nın rahmetine kavuşur.

Her kim sonbaharın ilk yağmur suyunun üzerine kaf suresinin 1-11. ayetlerini okur, çiçek açtıkları zaman ağaçların köküne dökerse, meyveleri bol olur.

KAF süresini her Cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve mesrur olur.

Hz. Peygamber (asv) bayram namazlarında Fâtiha’dan sonra Kâf ve Kamer sûrelerini okumuştur. (Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 14, 15) Ayrıca bu sûre, Resûlullah (asv)’ın özellikle sabah namazlarının ilk rekatında sıkça okuduğu sûreler arasında yer alır. (Dârimî, Salât, 66; Müslim, “Şalât”, 168-169)

Diğer taraftan Hz. Peygamber (asv)’in cuma hutbelerinde de çoğunlukla Kâf sûresini okumuş olması sûrenin ihtiva ettiği konuların, özellikle âhiretle ilgili açıklamaların ve uyarıların önemine, bunların insanlara sıkça hatırlatılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Resûl-i Ekrem (asv)’in komşusu Ümmü Hişâm bint Harise, Kâf sûresini cuma hutbelerinde Resûlullah (asv)’dan dinleyerek ezberlediğini belirtmektedir. (Müslim, Cuma, 50-52)

Bazı tefsirlerde yer alan, “Kâf ve’1-Kur’âni’l-mecîd’i öğrenin.” (bk. Âlûsî, Kaf Suresi tefsiri) ve, “Kim Kâf sûresini okursa Allah onun ölüm sıkıntılarını hafifletir.” (Zemahşerî, Kaf Suresi tefsiri) şeklindeki hadislerin zayıf olduğu söylenmiştir. (İbn Arrâk, Tenzihü’ş-Şeria, I, 297; bk. TDV İslam Ansiklopedi, Kaf Suresi md.)

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*