Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Mushafa (Kur’an’a) dokunmak için abdest gerekir mi?

Mushafa (Kur’an’a) dokunmak için abdest gerekir mi?

Kur’an’a yani Mushafa dokunmak için Abdest almak gerekirmi? İşte cevabı…

Kur’an’a dokunmadan abdestsiz olarak okumak ittifakla caizdir. İbni Abbas, Şa’bî, Dahhak, Zeyd Bin Ali, el-Müeyyed Billah, Davud Zahiri ve başka alimler abdestsiz olarak Kur’ana dokunmanın caiz olduğunu söylemişlerdir.

Abdestsiz olarak dokunulamayacağını söyleyenler şu hadisi delil getirirler; Amr Bin Hazm r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kur’an’a ancak temiz olan kimse dokunabilir.”

Ancak bu hadiste geçen “Tahir=temiz” kelimesi, cünüp olmayan, abdestli olan, bedeninde necaset olmayan ve mü’min215 arasında müşterek bir tabirdir. Bu sebeple abdestsiz olarak Kur’ana dokunulmayacağına dair bir delil yoktur.

Cünüp olarak Kur’an’a dokunulmayacağını söyleyenler de; “Ona ancak temiz olanlardan başkası dokunamaz”(Vakıa 79) ayetini delil getirirler. Lakin bu ayetteki “ona” zamiri Levhi Mahfuza döner ve temiz olanlar ile kastedilen de meleklerdir. Cünüp olan mümin ise Ebu Hureyre r.a. hadisinde de geçtiği gibi, necis değil, temizdir. Mü’min ister cünüp veya hayızlı, ister abdestsiz olsun temizdir. Ona ne hakiki anlamda ne de mecazi anlamda “necis” denilemez. Kaldı ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, Hirakl’e gönderdiği mektupta tam bir ayet yazılı idi.

Allah Rasulü müşriğin bile üzerinde tam bir ayetin yazılı olduğu kağıda dokunmasında önceleri bir sakınca görmemiştir. Allah’u a’lem yukarıdaki Amr Bin Hazm hadisinde “temiz olmayan” ibaresi ile kafirler kastedilmekte olup, onların mushafa dokunmaları yasaklanmış, düşman topraklarına Mushaf ile sefer edilmesini yasaklayan hadis de216, necis olmakla vasfedilen müşriklerin eline geçmesi endişesi ile açıklanmıştır.

Netice olarak diyebiliriz ki; şeriat abdestsizin ve cünüp olanın mushafa  dokunmasını, Kur’an okumasını yasaklamamıştır. Lakin en faziletlisi abdestli iken okumaktır. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen selamı teyemmüm ettikten sonra almıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir