Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Bakar Suresi Hangi olay Üzerine İndirilmiştir

Bakar Suresi Hangi olay Üzerine İndirilmiştir

Sureler olaylar üzerine ihtiyaca binaen inmiştir. Bunun için surelerin meallerine bakarken iniş sebeplerinin de bilinmesi surenin muhtevasını daha iyi kavranmasını sağlar. Sizin için 114 surenin iniş sebeplerini araştırdık.

Allah sureleri hakkıyla anlayabilmeyi nasip etsin.  Bu yazımızda Bakara suresinin neden indirildiğini bulabilirsiniz. İşte Bakara nüzul sebebi…

Kuranı Kerimin 2. suresi olan Bakara suresi Medine’de nazil olmuştur. 286 ayet olan Bakara suresi Kuranın en uzun suresi olarak bilinir. Tamamını iniş sebebi yoktur ancak bir çok ayetinin ayrı ayrı iniş sebepleri bulunmaktadır.

Bakara suresinin fazileti : Bekara sûresi okunan evden şeytan kaçar. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)  Bakara sûresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: “Evlerinizi (içinde Kur’an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 212). “Kur’an’ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252). “Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

Sahâbeden Üseyd b. Hudayr bir gece hurma yığınının yanında Kur’an (Bakara sûresi) okurken atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Üseyd atın, çocuğu Yahyâ b. Üseyd’i çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında başının hizasında (gökte), ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Resûlullah’a gelerek durumu anlattı. Resûlullah ondan Bakara sûresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hz. Peygamber’e söyleyince şöyle buyurdular: “Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti, kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi” (Müslim, “Müsâfirîn”, 242).

BAKARA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Bakara suresi, surenin 67-73. ayetlerinde geçen inek kıssası nedeniyle bu adı almıştır. Fakat bu, surenin konusunu bildirmek amacıyla verilmiş bir isim değildir. Bu nedenle, nasıl ki Veli, Ali gibi isimler başka dillere tercüme edilemiyorsa, Bakara da “inek” veya “buzağı” diye tercüme edilemez. Çünkü o zaman, surenin konusunun “inek” olduğu zannedilebilir. Kur’an’da, bu şekilde adlandırılmış daha birçok sure vardır. Çünkü (ne kadar zengin olursa olsun) Arapça, surelerde ele alınan konunun genişliğini kapsayacak kadar şümullü kelimelere sahip değildir. Aslında bütün dillerde aynı eksiklik vardır.

Nüzul Zamanı: Medenî bir sure olmasına rağmen Bakara, Mekkî bir sure olan Fatiha’nın hemen ardından gelmektedir Fatiha “Bizi doğru yola ilet” duasıyla bitiyordu Bakara ise, “Bu bir kitaptır ve hidayettir” diye başlıyor.

Bakara suresinin büyük bir bölümü Hz Peygamber’in (sa) Medine’de geçirdiği ilk iki yılda nazil olmuştur Daha sonraki dönemde nazil olan kısa bir bölüm de, surede ele alınan konuyla yakın bağlantısı olduğu için sonradan sureye eklenmiştir. Örneğin, faizi yasaklayan ayetler Hz Peygamber’in (sa) hayatının son döneminde nazil olmuş; fakat, bu sureye eklenmiştir. Aynı nedenle, Medine’ye hicretten önce Mekke’de nazil olan son ayetler de (284-286) bu sureye dahil edilmiştir.

BAKARA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya devam ediniz. Çünkü Kur-’ân-ı Kerîm, kıyamet günü okuyuculanna şefaatçi olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bekara ve Al-i İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâ-met gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarım açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”

“Bakara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir, onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.”

“Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur’ân-ı Kerîm’in zirvesi de Bakara sûresidir. Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bakara sûresi okunan evden şeytan kaçar.”

“Kim herhangi bir gecede Bakara sûresini okursa, o sayede kendisine cennette tâc giydirilir.”

“Allahü teâlânm îsm-i a’zamı şu iki âyettir. Bakara sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmrân sûresinin başıdır.”

“Her kim Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.” :

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

“Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle meşgul olmuş gibi sevab veriliri Abdullah ibni Mes’ûd, buyurdu ki:

“Evde, Bakara sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve giremez.”

Seyyid Alizâde buyurdu ki:

“Hatim indirirken, Felak, Nâs sûrelerini okuduktan sonra, hemen Fâtiha ve Bakara sûresinin başından beş âyet okumak çok sevâbdır.”

1 – Her kim Bakara suresinin 1-5. ayetlerini temiz bir kağıda yazıp, zemzem suyu dolu kabın içerisinde bekletir, sabah aç karnına içerse, ezberleme kabiliyeti yükselir.

2 – Tehlike anında ve Duaların kabulü için Bakara Suresi okunur. Aynı zamanda ruhi bunalıma karşı üç defa okunur.

3 – Her kim uyuyacağı zaman Bakara suresinin 163-164. ayetlerini okursa, Allah’u Teala o kişiye Kuran’dan ezberlemiş olduklarını unutturmaz.

4 – Tarla ve Mahsulünün bereketlenmesini isteyen kişi, Bakara suresinin 126. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı duayı yapmasının çok büyük faydası vardır.

5 – Dünya ve ahirette her bakımdan mutlu olmak isteyen kişi Bakara Suresinin 201. ayetini okumaya devam etmelidir. (Rabbena Duası – Bakara Suresi 201 ve İbrahim Suresi 41)

6 – Âyete’l Kürsî’yi (255’nci ayet) okumak çok faziletlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir